ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Zadané osobní údaje zájemce o členství resp. člena spolku jsou zpracovatelem (spolkem ČESKÁ COOBRA z.s.) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Zpracovávané osobní údaje zájemce o členství resp. člena spolku jsou nevyhnutelné k tomu, aby mohl být člen zaevidován v celorepublikovém registru. V případě, že zájemce o členství resp. člena spolku své osobní údaje neposkytne, nemůže být ani zařazen do výkonu činnosti v rámci spolku.

S osobními údaji zájemce o členství resp. člena spolku bude zpracovatel nakládat zodpovědně, v souladu s platnou českou legislativou a bude je uchovávat po zákonnou dobu. Člen spolku má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti člena spolku, zaslané na adresu registr@coobra.cz, je možné získat informace o využití osobních údajů nebo osobní údaje odstranit z databáze, není-li jejich odstranění v rozporu s platnými zákony ČR.

Osobní údaje zájemce o členství resp. člena spolku jsou zpracovávány po dobu platnostni evidence v registru a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zájemce o členství resp. člena spolku nejsou poskytovány dalším osobám, vyjma představitelů územních struktur spolku za účelem zajíštění činnosti člena spolku a provozování celorepublikového registru.

Pro zajištění větší bezpečnosti zadávaných údajů je registrační formulář chráněn přenosem dat s využitím SSL certifikátu. Stejně tak evidence a zpracování osobních údajů v registru je chráněno s využitím SSL certifikátu a dalších bezpečnostních prvků.

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search