ČLENSTVÍ V ALIANCI ČESKÁ COOBRA z.s.

Členství v alianci ČESKÁ COOBRA z.s. je dobrovolné, nenárokové a může být dvojího typu:

  • Řádným členem spolku se může stát právnická osoba (spolek, firma, …), se sídlem na území ČR, zastoupená svým statutárním orgánem nebo statutárním orgánem pověřenou osobou. Řádný člen se účastní členské schůze spolku ČESKÁ COOBRA z.s. s hlasovacím právem s váhou jednoho hlasu.
  • Přidruženým členem spolku a registrovaným příslušníkem SBORU COOBRA se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Přidruženým členem spolku se může stát i člen statutárního orgánu či výkonného výboru samostatné právnické osoby (např. spolku) se sídlem na území ČR. Na tyto členy se vztahují analogické předpoklady jako na členy fyzické osoby. Přidružený člen se účastní členské schůze spolku ČESKÁ COOBRA z.s. s hlasem poradním.

Členství ve spolku vzniká na základě vyplnění Registračního formuláře, splnění všech předpokladů definovaných v samostatném interním předpisu spolku (STANOVY SPOLKU), schválení vzniku členství Gremiem a úhradě ročního členského příspěvku nejpozději do 30 dnů od schválení členství (jinak členství ve spolku zaniká). Splněním všech uvedených předpokladů vznikají odpovídající práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

Údaje pro úhradu členského příspěvku:

Výše členského příspěvku

řádný člen -> 2 000,- Kč ročně

přidružený člen -> 200,- Kč ročně

Bankovní účet 3007072019 / 2010
Variabilní symbol

*CID - členské identifikační číslo ve tvaru XXXXXX

Zpráva příjemci ČP <rok> (např. ČP 2021)

* CID je členovi přiděleno na základě zpracování Registračního formuláře a schválení Gremiem, vyčkejte s platbou členského příspěvku až na přidělení CID.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadané osobní údaje zájemce o členství resp. člena spolku jsou zpracovatelem (spolkem ČESKÁ COOBRA z.s.) zpracovávány v souladu se ZÁSADAMI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR).

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search