ALIANCE ČESKÁ COOBRA z.s.

Spolek ČESKÁ COOBRA z.s. (IČ: 083 81 992), v plném znění ČESKÁ CIVILNÍ OCHRANA A OBRANA byl založen 7. 7. 2019. Spolek ČESKÁ COOBRA z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem a posláním je sjednocovat, rozvíjet a hájit všechny oprávněné zájmy svých členů působících zejména v oblastech civilní ochrany obyvatelstva, civilní bezpečnosti, ochrany měkkých cílů, přípravy na mimořádné události a dalších branně bezpečnostních aktivit. Spolek zastupuje své členy především ve vztahu ke státním institucím (primárně ministerstvům vnitra a obrany), složkám Integrovaného záchranného systému a orgánům státní samosprávy.

Podrobněji viz STANOVY SPOLKU ČESKÁ COOBRA z.s..


ŘÁDNÍ ČLENOVÉ ALIANCE ČESKÁ COOBRA z.s.

Řádným členem aliance ČESKÁ COOBRA z.s. se může stát právnická osoba (spolek, firma, …), se sídlem na území ČR, zastoupená svým statutárním orgánem nebo statutárním orgánem pověřenou osobou. Řádný člen se účastní členské schůze spolku ČESKÁ COOBRA z.s. s hlasovacím právem s váhou jednoho hlasu. Členství vzniká na základě splnění PODMÍNEK ČLENSTVÍ.

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. (IČ: 045 17 318) byla založena 27. října 2015. Společnost se zaměřuje především na analytickou, poradenskou, konzultační a vzdělávací činnost v bezpečnostní oblasti.

Mezi hlavní zaměření činnosti firmy patří analýza bezpečnostních rizik v obcích i společnostech, odborné analytické a konzultační služby v oblastech civilní (i komerční) bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana a ochrana tzv. měkkých cílů, publikační a osvětová činnost, poskytování KURZŮ A ŠKOLENÍ v oblasti civilní obrany, bezpečnosti a ochrany měkkých cílů, vývoj a správa výukového a zakázkového specializovaného software a informačních (i znalostních) systémů s prvky umělé inteligence a kooperace na akademických projektech spojených s oblastí bezpečnosti a ochrany měkkých cílů.

Podrobněji viz www.trigonacademia.cz

CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s.

Spolek CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s. (IČ: 082 39 975) byl založen 26. 6. 2019. a ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti civilní ochrany v obcích, civilní bezpečnosti, prevence kriminality, ochrany měkkých cílů, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace, zajištění ochrany majetku a osob v obci a přípravě k obraně státu.

Spolek je hlavním garantem koncepce CIVILNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ OBCÍ A MĚST (CIBOOM) a usiluje o legislativní ukotvení spolupráce občanů s ozbrojenými složkami (zejména Policie ČR a obecní policie) při zajištění pořádku a bezpečnosti v obcích ČR.

Podrobněji viz STANOVY SPOLKU.

CIVILNÍ STRÁŽ z.s.

Spolek CIVILNÍ STRÁŽ z.s. (IČ: 089 69 493) byl založen 20. 1. 2020 a ve své činnosti se zaměřuje zejména na pomoc bezpečnostním složkám při zajištění ochrany a ostrahy strategických prvků infrastruktury (zejména zásobování vodou a potravinami), právního pořádku a bezpečnosti v naší zemi a to po vzoru modelu, který funguje už řadu let v Izraeli či v Maďarsku.

Výhledově spolek pracuje na vypracování legislativního rámce spolupráce spolků typu CIVILNÍ STRÁŽ se státními institucemi (zejména Ministerstvem vnitra), ale i za současných legislativních podmínek je, v součinnosti s Policií ČR, obecní (městskou) policií nebo orgány územní samosprávy, možná spolupráce v oblastech civilní bezpečnosti a prevence kriminality v obcích.

Podrobněji viz STANOVY SPOLKU.

ZEM-DOM z.s.

Spolek ZEM-DOM z.s. (IČ: 068 27 039) byl založen 25. 11. 2017 a ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události zejména většího rozsahu a krizové situace, zajištění ochrany majetku a osob v obci a přípravě občanů k obraně státu.

Veškerá činnost spolku vedoucí k naplnění jeho hlavního účelu je prováděna v souladu s ustanovením platných zákonů ČR. Spolek je politicky nezávislý, tj. nepreferuje žádný politický či ideologický směr a svojí činností spolek neusiluje o změnu politického či společenského zřízení v ČR.

Podrobněji viz STANOVY SPOLKU.

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search