PŘÍSLUŠNÍCI SBORU COOBRA (PSC), resp. přidružení členové aliance ČESKÁ COOBRA z.s., jsou evidováni v celorepublikovém registru PSC, který je společným registrem celé aliance COOBRA.cz. Registr PSC provozuje spolek ČESKÁ COOBRA z.s. v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Přidružený člen se účastní členské schůze spolku ČESKÁ COOBRA z.s. s hlasem poradním. Členství vzniká na základě splnění PODMÍNEK ČLENSTVÍ.

PŘÍSLUŠNÍKEM SBORU COOBRA se může stát bezúhonná fyzická osoba, muž či žena, starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky bez ohledu na svoji státní příslušnost, národnost, politickou či náboženskou orientaci, která souhlasí s procesem a podmínkami evidence v registru PSC a má zájem se aktivně podílet na činnosti SBORU COOBRA v rámci jeho organizační struktury.

PŘÍSLUŠNÍKEM SBORU COOBRA se může stát i člen statutárního orgánu či výkonného výboru samostatné právnické osoby (např. spolku) se sídlem na území ČR, který v rámci činnosti SBORU COOBRA zastupuje celou právnickou osobu. Na tyto příslušníky se vztahují analogické předpoklady jako na členy fyzické osoby.

Každý příslušník může být podle svých dovedností a možností zařazen do jedné z následujících kategorií:

  • Analytik
  • Specialista
  • Preventivně výchovná činnost
  • Terénní činnost (COO,...)

Podmínkou pro zařazení do některé z uvedených kategorií je prokázání odpovídajících dovedností např. získaným vzděláním či certifikátu v příslušném oboru, službou hasičského sboru či v bezpečnostních složkách státu či podobnou kvalifikací.

Podmínkami pro zažazení mezi PŘÍSLUŠNÍKY SBORU COOBRA (pro všechny kategorie) jsou:

  • beztrestnost - prokázaná čistým trestním rejstříkem nebo platným zbrojním průkazem
  • absence extrémistických názorů a postojů
  • duševní a tělesná způsobilost pro zařazení do příslušné kategorie
  • právní způsobilost a věková hranice od 18 do 75 let
  • aktivní a samostatný přístup při řešení úkolů

Zařazení PŘÍSLUŠNÍKA SBORU COOBRA není nárokové a vzniká na základě vyplnění REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, doložení požadovaných dokladů a schválení zařazení příslušníka Výkonným výborem republikového SBORU COOBRA (VV RSC).

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadané osobní údaje zájemce o členství resp. člena spolku jsou zpracovatelem (spolkem ČESKÁ COOBRA z.s.) zpracovávány v souladu se ZÁSADAMI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR).

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search