CIVILNÍ (OBECNÍ) BEZPEČNOST

Při mimořádných událostech, zejména většího rozsahu, může dojít dříve či později ke zhoršení bezpečnostní situace v obce, v krajním případě i ke zhroucení dosud fungujícího státu, zhroucení struktur řízení a zásobování společnosti. Zavládne anarchie a bezvládí, které bude postupně nahrazováno vládou silnějšího. Začne chaos, teror a války gangů nebo chceme-li, klanů.

V první fázi může dojít k nahromadění velkého množství zoufalých, hladových a ohrožených lidí, kteří se ocitnou v těžké nouzi a bez pomoci, v konfliktu navíc bude také množství raněných, bez dostatečné péče. Z nich se vytvoří chaotické skupinky nebo dav, aby získali okamžité životní potřeby. Budou nepevné a vnitřně konfliktní.

Dále se z nich vyčlení organizované skupiny s pevnou hierarchií – ty budou mít největší šanci na získání životních potřeb a budou tvrdí, bezohlední a asi velmi krutí vůči všem okolo, aby prosadili svou dominanci a zastrašili protivníky. Budou ozbrojeni a budou mít polovojenskou organizaci.

Pro případy náhlého zhoršení bezpečnostní situace v obci, by každá obec měla mít vypracovánu koncepci (plán) zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, prevence kriminality a ochrany tzv. měkkých cílů (občanů), tj. koncepci CIVILNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ, OBCÍ A MĚST (CIBOOM).

Od svého založení celkem zřetelně deklaruje CIVILNÍ STRÁŽ (z.s.) svůj účel vzniku, tj. spolupracovat s bezpečnostními složkami zejména (ale nejen s nimi) při zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích, po vzoru již fungujících obdobných organizacích např. v Izraeli či Maďarsku. Představitelé Civilní stráže nikdy netvrdili, že chtějí nahradit či převzít pravomoci existujících bezpečnostních sborů nebo že je jejich činnost v současnosti nedostatečná. Civilní stráž „pouze“ nabízí těmto složkám (a orgánům územní samosprávy) pomoc v případě mimořádných událostí, kdy může dojít ke zhoršení bezpečnostní situace, a události, které už teď sledujeme v některých zemích v souvislosti s epidemií Covid-19, nasvědčují tomu, že k takovému zhoršení situace může poměrně snadno dojít. Svoji pomoc pochopitelně nabízí v rámci platné legislativy České republiky a (snad logicky) usiluje o právně adekvátní posvěcení své činnosti odpovídajících míst, zejména pak Ministerstva vnitra.

Přesto se velmi rychle objevili různí pamětníci i nepamětníci tzv. starých časů a hned našli souvislosti s institucemi typu Pomocná stráž VB, Lidové milici či dokonce STB. Stranou nezůstal ani, médii hlavního proudu s oblibou vyhledávaný, „expert“ na extrémismus všeho druhu Miroslav Mareš. Pan profesor z Masarykovy univerzity v Brně hned přispěchal se svými obvyklými nálepkami a jako obvykle se nijak nenamáhal svoje dojmy podložit alespoň nějakými argumenty, natož důkazy. Ponechme ale stranou další variace s pojmy „proruský“, „xenofobní“, „extremista“ apod. z úst pana profesora, které zjevně víc, než skutečně erudované expertízy, přináší jen další body v jeho akademické kariéře a ve hře zvané „vědecko-výzkumná činnost vysokých škol“ (a věřte, že vím, o čem mluvím). Podívejme se raději na existující právní normy, na kterých může Civilní stráž a její příslušníci stavět svoji činnost.

Civilní stráž se připravuje na zahájení činnosti na území České republiky

Vážení spoluobčané, jmenuji se David Bohbot, jsem občanem České republiky, pocházím z Izraele a v České republice žiji se svojí rodinou již 24 let. Mojí odbornou specializací je bezpečnost, a to počínaje osobní a komunitní, přes ochranu měkkých cílů až po bezpečnostní opatření na úrovni státu.

Obracím se na vás v nelehké době, která podle mého názoru a názoru dalších odborníků nejen z České republiky povede k postupnému zhoršování bezpečnostní situace naší země. Obáváme se, že nezaměstnanost a nedostatek peněz u občanů ale i zahraničních dělníků bez zaměstnání způsobí výrazný nárůst kriminality včetně krádeží a loupeží. Narkomani, kapesní zloději a další kriminálníci, kteří omezením pohybu lidí na veřejnosti přišli o snadný zdroj příjmů, budou hledat nové možnosti. Budou si vybírat snadnou kořist, staré a bezmocné spoluobčany, případně ženy, a budou útočit hlavně v noci, která už nebude bezpečná.

Je zcela evidentní, že stávající státní a samosprávné orgány a instituce, zajišťující naši bezpečnost, nebudou, ať už z kapacitních nebo kompetenčních důvodů, stačit zmíněné hrozby eliminovat.

Proto vznikl bezpečnostní projekt s názvem „Civilní stráž“. Jeho hlavním cílem je zajištění poučené občanské pomoci samosprávám krajů, měst a obcí při zvládání bezpečnostních hrozeb v těžkých dobách, které nás čekají, samozřejmě v úzké spolupráci s obecní policií a s Policií České republiky.

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search