SVAR ... Střed: A S   Sever: E H L Západ: U K P Jih: C J B Východ: M Z T

CIVILNÍ STRÁŽ SE PŘIPRAVUJE

Civilní stráž se připravuje na zahájení činnosti na území České republiky

Vážení spoluobčané, jmenuji se David Bohbot, jsem občanem České republiky, pocházím z Izraele a v České republice žiji se svojí rodinou již 24 let. Mojí odbornou specializací je bezpečnost, a to počínaje osobní a komunitní, přes ochranu měkkých cílů až po bezpečnostní opatření na úrovni státu.

Obracím se na vás v nelehké době, která podle mého názoru a názoru dalších odborníků nejen z České republiky povede k postupnému zhoršování bezpečnostní situace naší země. Obáváme se, že nezaměstnanost a nedostatek peněz u občanů ale i zahraničních dělníků bez zaměstnání způsobí výrazný nárůst kriminality včetně krádeží a loupeží. Narkomani, kapesní zloději a další kriminálníci, kteří omezením pohybu lidí na veřejnosti přišli o snadný zdroj příjmů, budou hledat nové možnosti. Budou si vybírat snadnou kořist, staré a bezmocné spoluobčany, případně ženy, a budou útočit hlavně v noci, která už nebude bezpečná.

Je zcela evidentní, že stávající státní a samosprávné orgány a instituce, zajišťující naši bezpečnost, nebudou, ať už z kapacitních nebo kompetenčních důvodů, stačit zmíněné hrozby eliminovat.

Proto vznikl bezpečnostní projekt s názvem „Civilní stráž“. Jeho hlavním cílem je zajištění poučené občanské pomoci samosprávám krajů, měst a obcí při zvládání bezpečnostních hrozeb v těžkých dobách, které nás čekají, samozřejmě v úzké spolupráci s obecní policií a s Policií České republiky.

Koncept Civilní stráže pro ČR jsem vytvořil s pomocí přátel, bývalých policistů a příslušníků bezpečnostních služeb, na základě modelů, které fungují už mnoho let v Izraeli a v Maďarsku. Jeho základem jsou skupiny dobrovolníků, vytvářené na teritoriálním principu. Každý zájemce může být podle svých schopností a možností zařazen do jedné ze základních podskupin

  • řidiči vozidel
  • terénní pracovníci,
  • administrativní pracovníci,
  • analytik / specialista
  • preventivně výchovná činnost
  • pomocná činnost.

Je samozřejmé, že bez aktivní účasti občanů České republiky není realizace tohoto projektu možná. Oslovíme Ministerstvo vnitra i kraje, budeme potřebovat dobrovolníky po celém území republiky, od velkých měst, až po malé obce. Prosím každého, kdo je ochoten pomoci, ať nás kontaktuje prostřednictvím níže uvedeného kontaktního nebo informačního místa. Poradíme a pomůžeme vám se zakládáním místních jednotek Civilní stráže ve vašem městě nebo obci.

Hlásit se mohou muži i ženy. U značné části příslušníků Civilní stráže bude možnost pracovat z domova. Mohou se podílet na organizaci, zpracovávat rozvrhy činností, zajišťovat komunikaci atd. Jejich práce bude stejně důležitá, jako práce jejich kolegů v terénu.

Pro zařazení do civilní stráže platí čtyři zásadní limitující omezení:

  • požadujeme čistý trestní rejstřík a absenci extrémistických názorů,
  • duševní a tělesnou způsobilost pro zařazení do konkrétní skupiny,
  • platné zdravotní pojištění,
  • věková hranice v rozmezí od 18 do 75 let.

Civilní stráž musí tvořit pevnou součást oficiálních bezpečnostních složek ČR se zakotvením v příslušných zákonech. Mým cílem totiž není jen bezpečná společnost, bezpečné prostředí pro práci a život, ale chci také podstatně zlepšit vztah mezi Policií ČR a občany.

Proto se s projektem Civilní stráže obrátím na Ministerstvo vnitra České republiky, které požádám podporu a návrh legislativního rámce spolupráce s Policií ČR a obecní policií. Rád bych tohoto cíle dosáhl nejpozději do konce dubna, kdy bych také chtěl zahájit konkrétní kroky k vytvoření Civilní stráže jako plně funkční občanské iniciativy.

Pokud jste ochotni věnovat alespoň 4 hodiny měsíčně svého času práci pro naši společnou bezpečnost, přidejte se k nám. Nastal čas odhodit staré spory a názorové rozdíly, nastal čas začít skutečně držet při sobě. Jde o bezpečnost nás všech, našich rodin, našich dětí, komunit, v nichž žijeme.

Nechci vytvářet nějakou novou ozbrojenou složkou, nechci žádné partyzánské hnutí. Chci, aby nová organizace vystupovala veřejně a transparentně. Proto hledám napříč republikou spoluobčany, kterým není lhostejná bezpečnostní situace v naší společné zemi a kteří stejně jako já nechtějí jen pasivně přihlížet jejímu zhoršování a vyhrocení.

Na tomto široce koncipovaném projektu se mnou prozatím spolupracují bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec, odborník na organizaci civilních složek bezpečnostního systému Aleš Přichystal a za již existující složky obecních a městských policií pan Petr Smorádek a řada dalších osobností z bezpečnostní oblasti.

Hledáme další spolupracovníky a specialisty, ochotné nám pomoci začít s pomocí PČR na zajištění právního pořádku a bezpečnosti.

---

Registraci za člena Civilní stráže uděláte zde: https://civilnistraz.cz/index.php/registr

V případě otázek nás kontaktujte zde: https://civilnistraz.cz/index.php/kontakt

Další informace naleznete zde: https://www.facebook.com/civilnistraz/

---

David Bohbot

Please enable the javascript to submit this form

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 082 39 975

Bank. účet: 8001112019 / 2010

info@civilnibezpecnost.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Search