SPECIALISTA OCHRANY OBYVATELSTVA

Specialista ochrany obyvatelstva (SpeCOO) je odbornost v oblasti ochrany obyvatelstva se zaměřením na organizaci a řízení bezpečnosti v obci, přípravu obce na mimořádné situace, organizaci a řízení záchranných prací v obci, obnovu území postiženého mimořádnou událostí a ochranu zaměstnanců v podniku při mimořádných situacích.

Podmínkou pro získání odbornosti Specialista OO je účast na dvoudenním kurzu v prostorách Ústřední hasičské školy (celkem 16 hodin) a splnění závěrečného písemného testu.

Odbornost Specialista OO je především důležitá pro města a obce, ve kterých nejsou jednotky IZS ČR. Je řada úkolů a služeb, které vyplývají z vyhlášky 380/2002Sb., a starostové měst a obcí zodpovídají za jejich plnění. Jedním z takových úkolů je zřízení krizového štábu obce, za který zodpovídá starosta a je jeho povinnosti v krizovém štábu mít specialisty a techniky ochrany obyvatelstva pro řízení úkolů v důsledku mimořádných událostí a řízení záchranných a likvidačních prací. Pro obec je potřeba mít, mimo hasičů, také evakuační skupiny, zásobovací, stravovací, pořádkové hlídky, obsluhy el. centrál, zdravotníků a mnoho dalších činností pro zajištění úkolů spojených s přípravou na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací v obci. Náklady spojené s činností všech těchto skupin i krizového štábu, tj. např. vybavení a odměny členů, jsou hrazeny z rozpočtu obce.

Specialistou OO nemusí být jen člen HZS či Sboru dobrovolných hasičů, odbornost Specialista OO je určena i pro starosty nebo členy krizového štábu obce, firmy či ostatní právnické a fyzické osoby, včetně neziskových organizací (např. spolků). Náklady spojené se získáním odbornosti Specialista OO je možné hradit formou nákladů obce nebo příslušné organizace.

Odbornosti ochrany obyvatelstva jsou vpodstatě rovnocenné, liší se využitím získané odbornosti pro potřeby:

  • jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí, velitelů družstev, příp. velitelů předurčených jednotek, pro ochranu obyvatelstva -> technik ochrany obyvatelstva
  • orgánů obcí, tj. povodňových komisí, pracovních skupin krizových štábů, popř. managementu podniků při řešení ochrany obyvatelstva -> specialista ochrany obyvatelstva
  • zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úrovni sborů hasičů, obcí, podniků, popř. škol v oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí -> instruktor preventivně výchovné činnosti

_________

- dab -

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search