SVAR ... Střed: A S   Sever: E H L Západ: U K P Jih: C J B Východ: M Z T

ACADEMIA COOBRA

V rámci preventivně výchovné činnosti nabízí spolek ČESKÁ COOBRA z.s. členům branně-bezpečnostních spolků i zájemcům z řad široké veřejnosti následující akce, kurzy a semináře. Konkrétní termíny a podmínky účasti jsou zveřejněny na titulní stránce portálu COOBRA.

Lektory kurzů jsou interní odborníci a specialisté spolku i další externí spolupracovníci, kteří se problematice přípravy a zvládání mimořádných situací dlouhodobě po stránce teoretické i praktické věnují.

Firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. nabízí zajištění vzdělávacích kurzů, určených zejména pro starosty, tajemníky a další členy krizového managementu měst a obcí. Lektory kurzů jsou odborníci a specialisté z firemního ODBORNÉHO TÝMU i další externí spolupracovníci, kteří se problematice přípravy a zvládání mimořádných situací dlouhodobě po stránce teoretické i praktické věnují. Konkrétní termíny a podmínky účasti jsou zveřejněny na titulní stránce portálu COOBRA.

Kurzy jsou zaměřeny na přípravu a realizaci opatření v rámci měst a obcí při mimořádných událostech velkého rozsahu, které dosud nejsou obcemi řešeny, neboť stávající koncepce ochrany obyvatelstva České republiky řeší mimořádné události zejména prostřednictvím vnějšího zásahu jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému v místě vzniku události z jiných měst a krajů, případně ze zahraničí. Tento model je však nefunkční, pokud je plošně zasaženo území celého státu, případně celého kontinentu nebo světa. Kurzy se zásadním způsobem odlišují od dosud nabízených kurzů, protože se věnují často přehlížené problematice mimořádných událostí velkého rozsahu, kdy nebude možné počítat s významnější pomocí státu a úspěšné zvládnutí vzniklé mimořádné události bude záviset pouze na stupni připravenosti obce v materiální i lidské oblasti.

Please enable the javascript to submit this form

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 045 17 318

Bank. účet: 3004517318 / 2010

info@trigonacademia.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Search