OCHRANA ZDRAVÍ

Američtí lékaři z první linie v tz. Bílé knize (originál zde) bijí na poplach, že se před námi otevírá nebezpečný syndrom spojený s vakcínami proti COVID-19 na bázi mRNA (např. od firmy Pzizer, Moderna či AstraZeneca), jehož důsledky mohou být horší, než byl objevený syndrom získané ztráty imunity, zkráceně zvaný AIDS, jenž je způsoben virem HIV a byl objeven počátkem 80. let minulého století. Syndrom ADE se může stát mnohem horší událostí, než kterou byl AIDS ve své době. Syndrom ADE (Antibody-Dependent Enhancement) je nově pozorovaný nebezpečný syndrom, který je přímo spojený s vakcínami typu mRNA, které vnáší do lidského těla upravený a deaktivovaný model viru s připojeným replikačním programem, který má za úkol vniknout dovnitř buňky, uzamknout je exkluzivně pro potřeby mRNA viru a zahájit produkci antigenů daného viru. Tyto antigeny se poté z buňky vypustí a imunitní systém na ně má reagovat, zaútočit a nacvičit si jejich likvidaci. Takový je plán. Jenže, američtí lékaři objevili u těchto vakcín nebezpečnou vlastnost, kterou si nyní popíšeme.

Vytvořené antigeny mají nejen schopnost vázat se na virové částice v těle a tím podněcovat imunitní systém k aktivitě a k tréninku, ale jakmile se antigen naváže na virus a vytvoří s ním slabou vazbu (weak bond), tak antigen přestane plnit roli cvičného terče pro imunitní fagocyty a získá naopak schopnost napadnout a vniknout do úplně nové a neobsazené buňky, a to spolu s virem, který je právě na antigen připojen. Tím vzniká něco, čemu američtí lékaři říkají “supervirus”, protože buňky, které dosud byly imunní vůči viru, tedy viry nemohly dovnitř buňky proniknout, se najednou stávají dostupnými a virus připojený k antigenu se jako Trojský kůň dostane dovnitř imunní buňky.

Z dosud známých informací o viru Covid-19 a průběhu onemocnění, které tento virus způsobuje, vyplývá, že není dostupná účinná léčba a lékařská péče (byť profesionální) se vesměs omezuje na potlačení symptomů onemocnění, v těžších případech onemocnění spojených s hospitalizací na jednotce intenzivní péče. Z uvedeného důvodu, kdy úspěšnost či neúspěšnost vyléčení se z nákazy virem Covid-19 závisí zejména na síle imunitního systému nakaženého jedince, je proto více než u jiných respiračních onemocnění důležité dodržování preventivních opatření, která snižují (nebo alespoň oddalují) riziko nákazy Covid-19 pro každého jednotlivce.

Gremium COOBRA, tj. expertní tým vytvořený na pozadí portálu COOBRA.cz a analyzující průběh epidemie Covid-19 po dobu několika týdnů, doporučuje každému v nejbližších týdnech dodržování následujících pravidel a to v maximální možné míře, v rámci svých osobních a pracovních možností:

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search