COVID-19 PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Z dosud známých informací o viru Covid-19 a průběhu onemocnění, které tento virus způsobuje, vyplývá, že není dostupná účinná léčba a lékařská péče (byť profesionální) se vesměs omezuje na potlačení symptomů onemocnění, v těžších případech onemocnění spojených s hospitalizací na jednotce intenzivní péče. Z uvedeného důvodu, kdy úspěšnost či neúspěšnost vyléčení se z nákazy virem Covid-19 závisí zejména na síle imunitního systému nakaženého jedince, je proto více než u jiných respiračních onemocnění důležité dodržování preventivních opatření, která snižují (nebo alespoň oddalují) riziko nákazy Covid-19 pro každého jednotlivce.

Gremium COOBRA, tj. expertní tým vytvořený na pozadí portálu COOBRA.cz a analyzující průběh epidemie Covid-19 po dobu několika týdnů, doporučuje každému v nejbližších týdnech dodržování následujících pravidel a to v maximální možné míře, v rámci svých osobních a pracovních možností:

Omezení, na nezbytně nutnou míru, cestování do zahraničí, zvláště pak do oblastí s již prokázaným výskytem Covid-19

 • Je zcela prokazatelné, že rozšíření Covid-19 z epicentra jeho výskytu prakticky do celého světa je zapříčiněno cestováním osob do a zejména z oblastí s již prokázaným výskytem onemocnění
 • Za naprosto nezodpovědné chování, jak vůči sobě samým tak vůči okolí, lze tedy považovat cestování zejména za účelem osobní dovolené do těchto oblastí
 • Symptomy onemocnění Covid-19 se projevují až s odstupem času (14 až 24 dní) a je tedy prakticky vyloučeno vytipování nakažených osob vracejících se z kritických oblastí

Omezení cestování hromadnou dopravou a preference individuální dopravy

 • Hromadná doprava, zvláště ve větších městech, je obecně zdrojem původců onemocnění, zejména těch přenášených kapénkovou infekcí, mezi něž Covid-19 beze sporu patří
 • Ve spojení s předchozím doporučením je zároveň vysoká pravděpodobnost setkání se s již nakaženými osobami cestujícími z krizových oblastí

Je-li to v možnostech zaměstnavatele či provozovatele, využívání především práce z domova (Home Office) a omezení kontaktní výuky zejména na vysokých školách

 • Řada pracovních činností nevyžaduje nutně přítomnost zaměstnanců na pracovišti, je proto na místě preferovat (po dohodě se zaměstnavatelem) práci doma (Home Office)
 • Analogicky by měli představitelé (nejen) vysokých škol zvážit omezení kontaktní výuky na nezbytně nutnou míru a dávat přednost bezkontaktním (distančním) formám výuky

Vyvarování se míst s velkou koncentrací osob - nákupní centra, společenské a kulturní akce apod.

 • Místa s větší koncentrací osob, jako jsou nákupní centra, společenské a kulturní akce (divadla, kina, koncerty, festivaly, …) a další akce (včetně demonstrací) jsou místa se zvýšeným rizikem setkání se s nakaženými osobami a zvyšují tak rychlost šíření nákazy v populaci

Upřednostňování bezhotovostních plateb v obchodech (platby kartou místo plateb v hotovosti)

 • Hotovostní peníze (bankovky, mince) jsou, díky svým vlastnostem (např. porézní povrch, umístění v relativně teplém a vlhkém prostředí) vhodným přenašečem i inkubátorem všech původců kapénkových infekcí. Není vůbec zřejmé, kdo všechno již držel příslušnou bankovku v ruce.
 • Podle dosavadních informací je virus Covid-19 navíc velmi odolný vůči desinfekčním prostředkům a je schopen přežívat mimo tělo člověka po relativně dlouhou dobu (podstatně delší dobu než jiná respirační onemocnění)

Odložení jiných lékařských zákroků či vyšetření na pozdější termín (je-li odložení možné), využívání elektronického receptu (SMS, e-mail) pro pravidelně užívané léky

 • Lékařská zařízení a ambulance jsou paradoxně místem s vyšším rizikem nákazy.
 • Provedení lékařského zákroku vede navíc k oslabení schopností imunitního systému v případném boji s nákazou Covid-19
 • Pro prescripci pravidelně užívaných léků si vyžádejte od lékaře elektronický recept formou SMS či e-mailu

Dodržování doporučených hygienických pravidel v souvislosti s virovými onemocněními

 • Covid-19 patří do skupiny virů přenášených zejména formou kapénkové infekce, navíc se, ve srovnání s ostatními viry ze stejné skupiny, vyznačuje výraznější odolností vůči desinfekčním prostředkům a schopností přežívat mimo tělo člověka
 • Doporučujeme tedy časté mytí rukou včetně používání antibakteriálních a desinfekčních prostředků, zejména po návratu z míst s větší koncentrací osob. Stejně tak doporučujeme použití desinfekčních prostředků na často používané prostředky osobní potřeby (mobilní telefon, brýle, klíče, peněženka, platební karta, …)

Používání vhodných ochranných pomůcek v místech s větším rizikem výskytu Covid-19 – pro ochranu dýchacích cest, očí, rukou, popř. celého těla

 • Pro ochranu dýchacích cest jsou vhodné roušky na bázi uhlíkových nanovláken či respirátory s filtry FFP3. Pro ochranu očí jsou vhodné těsně přiléhající brýle případně celoobličejová maska. Pro ochranu rukou jednorázové zdravotnické rukavice, případně ochranný oblek k ochraně celého těla
 • Pozor! Většina z uvedených ochranných prostředků jsou jednorázového charakteru a při jejich opakovaném použití se výrazně snižuje jejich účinnost!

Dodržování doporučení pro posilování imunitního systému včetně dostatečné "duševní" hygieny

 • Úspěšnost či neúspěšnost vyléčení se z nákazy Covid-19 je v současnosti primárně závislé na osobní kondici jedince a jeho imunitního systému.
 • Je třeba využít všechny dostupné prostředky pro posílení imunitního systému, zejména pak kvalitní strava bohatá na vitamíny, vyvarování se stresových situací a dostatek kvalitního spánku

Důsledné doléčení jiných, zejména respiračních, onemocnění

 • Nacházíme se v období častého výskytu respiračních onemocnění (souběžně je vyšší výskyt chřipky), které samy osobě oslabují náš imunitní systém. V případě manifestace těchto onemocnění je třeba nepodceňovat jejich důsledné doléčení (tzn. (nepřecházet“ je)

Při manifestaci příznaků onemocnění (trvající teploty, kašel, respirační potíže apod.) neprodlené kontaktování lékařské pomoci telefonem, ne osobní návštěvou lékařské ordinace

 • Je třeba kontaktovat svého ošetřujícího lékaře nebo pohotovostní službu, nejlépe telefonicky, a domluvit se na dalším postupu.
 • Vyvarujte se osobní návštěvy lékařské ordinace, která zvyšuje riziko nákazy pro ostatní pacienty, ale i vaše

Je nutné zdůraznit, že dodržování uvedených doporučení nezabrání zcela výskytu Covid-19 na území České republiky, dříve nebo později se i našem území zcela jistě objeví nakažené osoby včetně nejtěžších případů onemocnění. Dodržování uvedených pravidel však podstatným způsobem snižuje počet nakažených a rychlost šíření viru v populaci a dává tak lékařské vědě více času k nalezení skutečně účinné léčby vlastního onemocnění a nejen doprovodných symptomů.

Dále vyzýváme zaměstnavatele a osoby odpovědné za provoz institucí, aby nečekaly na opatření státu. Státní instituce, v rámci krizového řízení, řeší vesměs až následná opatření, tj. v reakci na vzniklou mimořádnou událost (MU) resp. krizovou situaci (KS), vedoucí ke snížení dopadů a odstranění následků. Preventivní opatření, tj. opatření předcházející vzniku MU resp. KS, a ochrana zdraví všech osob vyskytujících v areálu zaměstnavatele (instituce) je zákonnou povinností příslušné odpovědné osoby (zaměstnavatele) a odpovědnost za případné zanedbání této povinnosti jde tak na vrub této osoby.

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search