SVAR ... Střed: A S   Sever: E H L Západ: U K P Jih: C J B Východ: M Z T

Podpořte naši činnost

V případě, že sympatizujete s činností spolku ČESKÁ COOBRA z.s. nebo CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s. a máte zájem ho podpořit v oblastech jeho působnost, můžete tak učinit zasláním finančního daru na příslušný bankovní účet spolku.

Při zaslání daru uveďte variabilní symbol odpovídající účelu daru a do zprávy pro příjemce uveďte údaje podle některého z následujících vzorů:

  • DAR - <účel>

  • DAR - <účel> - <jméno a příjmení> , <datum narození>

  • DAR - <účel> - <název dle OR> , <IČ>

Poskytnutí daru spolku je tzv. odečitatelnou položkou ze základu daně z příjmu - Potvrzení o přijetí daru lze vystavit, pokud jsou ve zprávě pro příjemce uvedeny identifikační údaje dárce, tj. jméno, příjmení. datum narození u fyzické osoby a název, IČ u právnické osoby, a výše daru dosáhne v souhrnu alespoň 1000 Kč za rok.

ČESKÁ COOBRA z.s.

Spolek ČESKÁ COOBRA z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem je analyticko-expertní činnost specialistů a realizace seminářů, kurzů, cvičení a dalších forem přípravy občanů a členů branně-bezpečnostních spolků v oblastech civilní ochrana obyvatelstva v obcích, občanská svépomoc, civilní bezpečnost a ochrana měkkých cílů, zvládání a příprava na mimořádné události a krizové situace, zajištění ochrany majetku a osob v obci a příprava občanů k obraně státu.

Bankovní účet

3007072019 / 2010

IBAN: CZ24 2010 0000 0030 0707 2019

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

<účel>

var. symbol

popis

COOBRA 111 dar na všeobecnou činnost spolku, zejména na preventivně výchovnou činnost
KURZY 222 dar na kurzy a semináře, zejména cyklus seminářů VEČERY S COOBROU a praktické cvičení BRANNÝ DEN S COOBROU
NOVARS 333 dar na vývoj a provoz NOuzových a VArovných Systémů SVAR, COC-7, ARES
BARIS 444 dar na projekt Bezpečnostní Analýza RIzik Starostům obcí a měst včetně prevence a ochrany proti chemickému a radiačnímu nebezpečí

CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s.

Spolek CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti civilní ochrany v obcích, civilní bezpečnosti, prevence kriminality, ochrany měkkých cílů, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace, zajištění ochrany majetku a osob v obci a přípravě k obraně státu.

Bankovní účet

8001112019 / 2010

IBAN: CZ97 2010 0000 0080 0111 2019

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

<účel>

var. symbol

popis

CIB 111 dar na všeobecnou činnost spolku, zejména na preventivně výchovnou činnost
CIBOOM 555 dar na projekt koncepce CIvilní Bezpečnosti Občanů Obcí a Měst zaměřený na obecní bezpečnost, prevenci kriminality a ochranu měkkých cílů

Please enable the javascript to submit this form

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 082 39 975

Bank. účet: 8001112019 / 2010

info@civilnibezpecnost.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Search