Podpořte naši činnost

V případě, že sympatizujete s činností aliance ČESKÁ COOBRA z.s. a máte zájem ji podpořit v oblastech její působnosti, můžete tak učinit zasláním finančního daru na příslušný bankovní účet aliance.

Při zaslání daru uveďte variabilní symbol odpovídající účelu daru a do zprávy pro příjemce uveďte údaje podle některého z následujících vzorů:

  • DAR - <účel>

  • DAR - <účel> - <jméno a příjmení> , <datum narození>

  • DAR - <účel> - <název dle OR> , <IČ>

Poskytnutí daru spolku je tzv. odečitatelnou položkou ze základu daně z příjmu - Potvrzení o přijetí daru lze vystavit, pokud jsou ve zprávě pro příjemce uvedeny identifikační údaje dárce, tj. jméno, příjmení. datum narození u fyzické osoby a název, IČ u právnické osoby, a výše daru dosáhne v souhrnu alespoň 1000 Kč za rok.

ČESKÁ COOBRA z.s.

Spolek ČESKÁ COOBRA z.s. (IČ: 083 81 992), v plném znění ČESKÁ CIVILNÍ OCHRANA A OBRANA byl založen 7. 7. 2019. Spolek ČESKÁ COOBRA z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem a posláním je sjednocovat, rozvíjet a hájit všechny oprávněné zájmy svých členů působících zejména v oblastech civilní ochrany obyvatelstva, civilní bezpečnosti, ochrany měkkých cílů, přípravy na mimořádné události a dalších branně bezpečnostních aktivit. Spolek zastupuje své členy především ve vztahu ke státním institucím (primárně ministerstvům vnitra a obrany), složkám Integrovaného záchranného systému a orgánům státní samosprávy.

Bankovní účet

3007072019 / 2010

IBAN: CZ24 2010 0000 0030 0707 2019

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

<účel>

var. symbol

popis

COOBRA 111 dar na všeobecnou činnost spolku, zejména na preventivně výchovnou činnost
KURZY 222 dar na kurzy a semináře, zejména cyklus seminářů VEČERY S COOBROU a praktické cvičení BRANNÝ DEN S COOBROU
NOVARS 333 dar na vývoj a provoz NOuzových a VArovných Systémů SVAR, COC-7, ARES
BARIS 444 dar na projekt Bezpečnostní Analýza RIzik Starostům obcí a měst včetně prevence a ochrany proti chemickému a radiačnímu nebezpečí
CIBOOM 555 dar na projekt koncepce CIvilní Bezpečnosti Občanů Obcí a Měst zaměřený na obecní bezpečnost, prevenci kriminality a ochranu měkkých cílů
=
ČP <CID> roční členský příspěvek dle PODMÍNEK ČLENSTVÍ

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search