ACADEMIA COOBRA

V rámci preventivně výchovné činnosti nabízíme členům branně-bezpečnostních spolků i zájemcům z řad široké veřejnosti odborné akce, kurzy a semináře zajišťované vlastními specialisty i zprostředkovanou formou (ve spolupráci s partnery), zejména v oblastech:

 • civilní ochrana obyvatelstva
 • civilní bezpečnost a ochrana měkkých cílů
 • zvládání a příprava na mimořádné události
 • prostředky individuální ochrany a nouzového přežití
 • bezpečnostní analýza rizik a krizové plány

KURZY TRIGON ACADEMIA

Firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. nabízí zajištění vzdělávacích kurzů, určených zejména pro starosty, tajemníky a další členy krizového managementu měst a obcí, ale i zájemcům z řad veřejnosti. Lektory kurzů jsou odborníci a specialisté z firemního ODBORNÉHO TÝMU i další externí spolupracovníci, kteří se problematice přípravy a zvládání mimořádných situací dlouhodobě po stránce teoretické i praktické věnují.

Přehled kurzů nabízených firmou TRIGON ACADEMIA s.r.o. a možnost objednání účasti jsou zveřejněny v sekci NABÍZENÉ KURZY.

Kurzy jsou zaměřeny na přípravu a realizaci opatření v rámci měst a obcí při mimořádných událostech a krizových situacích, které dosud nejsou často obcemi dostatečně řešeny, neboť stávající koncepce ochrany obyvatelstva České republiky řeší mimořádné události především prostřednictvím vnějšího zásahu jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému v místě vzniku události z jiných měst a krajů, případně ze zahraničí. Tento model, který neklade důraz na vlastní přípravu obcí i občanů samotných, může být však nefunkční, pokud je plošně zasaženo území celého státu, případně celého kontinentu nebo světa.

(1) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBCE V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH VELKÉHO ROZSAHU

Hlavní lektor:  Mgr. Aleš Přichystal

Rozsah8 vyučovacích hodin

 • Legislativní rámec - koncepce ochrany obyvatelstva a související zákony
 • Zpracování analýzy rizik v obci a návrh vhodných opatření
 • Analýza vnitřních zdrojů obce pro zvládání mimořádných situací
 • Zpracování reálných a realizovatelných plánů na krizové řízení obce
 • Rozdíly mezi standardně řešenými mimořádnými událostmi lokálního významu a krizovými událostmi velkých rozměrů
 • Definování mimořádné události velkého rozsahu (MUVR)
 • Krizový management a jeho fungování při mimořádné události velkého rozsahu
 • Komunikační prostředky a alternativní způsoby spojení

(2) CIVILNÍ OBRANA A OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ

Hlavní lektor:  Mgr. Aleš Přichystal

Rozsah8 vyučovacích hodin

 • Legislativní rámec
 • Stávající koncepce ochrany obyvatelstva České republiky
 • Koncepce Civilní obrany obcí a měst (COOM) jako lokální způsob zajištění přípravy obyvatel na mimořádné události velkého rozsahu
 • Zajištění vnitřních zdrojů pro mimořádné situace
 • Ochrana proti zbraním hromadného ničení
 • Budování zón dlouhodobého přežití
 • Civilní bezpečnost občanů, obcí a měst (CIBOOM) – koncepce civilní bezpečnosti a prevence kriminality, ochrana měkkých cílů, konfliktní situace a jejich řešení, vhodné a nevhodné prostředky osobní ochrany a obrany, spolupráce s bezpečnostními složkami.
 • Zajištění bezpečnosti v případě mimořádné události velkého rozsahu

(3) PŘÍPRAVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBCE V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH VELKÉHO ROZSAHU

Hlavní lektor:  Mgr. Aleš Přichystal

Rozsah8 vyučovacích hodin

 • Legislativní rámec
 • Rozdíly mezi standardně řešenými mimořádnými událostmi lokálního významu a krizovými událostmi velkých rozměrů
 • Definování mimořádné události velkého rozsahu (MUVR)
 • Stávající koncepce ochrany obyvatelstva České republiky
 • Koncepce civilní bezpečnosti a ochrany měkkých cílů v obci
 • Krizový management a jeho fungování při mimořádné události velkého rozsahu
 • Budování zón dlouhodobého přežití
 • Zajištění vnitřních zdrojů pro mimořádné situace

(4) KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNY ... CIVILNÍ OCHRANA OBYVATELSTVA V ČR

Hlavní lektor: Ing. David Buchtela, Ph.D.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

 • Co dělat při zaznění varovného signálu
 • Historie a současnost civilní ochrany v ČR
 • Současná platná legislativa
 • Koncepce ochrany obyvatelstva
 • Role obcí v ochraně obyvatelstva
 • Analýza a hodnocení rizik v obci
 • Role složek IZS v ochraně obyvatelstva
 • Aktivní zapojení občanů v ochraně obyvatelstva
 • Prostředky individuální ochrany

(5) CIVILNÍ BEZPEČNOST A OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ V OBCI

Hlavní lektor: Ing. David Buchtela, Ph.D.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

 • Měkké a tvrdé cíle
 • Koncepce ochrany obyvatelstva
 • Koncepce Civilní bezpečnost občanů, obcí a měst (CIBOOM)
 • Legislativní rámec civilní bezpečnosti
 • Obecné principy a východiska ochrany měkkých cílů
 • Bezpečnostní systém měkkého cíle
 • Individuální bezpečnost a řešení konfliktních situací
 • Vhodné a nevhodné individuální obranné prostředky
 • Střelné (palné) zbraně v CIBOOM a zásady jejich použití

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search