CIVILNÍ BEZPEČNOST

KONCEPCE CIVILNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ OBCÍ A MĚST

Pro případy náhlého zhoršení bezpečnostní situace v obci, by každá obec měla mít vypracovánu koncepci (plán) zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, prevence kriminality a ochrany tzv. měkkých cílů (občanů), tj. koncepci CIVILNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ, OBCÍ A MĚST (CIBOOM).

Projekt CIBOOM je realizovaný v součinnosti s branně-bezpečnostními spolky, soukromými bezpečnostními službami a dalšími partnery.

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

  • pořadatelské, výcvikové, odborné, analytické a konzultační služby v oblastech civilní bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana (příprava k obraně státu) a ochrana měkkých cílů
  • bezpečnostní analýza rizik a krizové plány
  • vzdělávací kurzy pro členy krizového managementu měst a obcí i pro veřejnost
  • publikační a preventivně výchovná činnost v oblastech civilní ochrana obyvatelstva, civilní stráž a ochrana měkkých cílů
  • ASTER TRADE - elektronický obchodochrannými prostředky (roušky, respirátory) a odbornými kurzyzážitkovými střelbami pro veřejnost

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Mezi hlavní zaměření činnosti firmy patří publikační, osvětová a preventivně-výchovná činnost, poskytování KURZŮ A ŠKOLENÍ v oblasti civilní obrany, civilní bezpečnosti, ochrany měkkých cílů, přípravy na mimořádné či krizové situace a kooperace na akademických projektech spojených s oblastí bezpečnosti a ochrany měkkých cílů.

Podrobněji viz www.trigonacademia.cz

 

TRIGONASTER s.r.o.

Mezi hlavní zaměření činnosti firmy patří analýza bezpečnostních rizik v obcích i společnostech, odborné analytické a konzultační služby v oblastech civilní (i komerční) bezpečnost, prevence kriminality a ochrany tzv. měkkých cílů.

Firma je provozovatelem elektronického obchodu ASTER TRADE s ochrannými prostředky (roušky, respirátory) a odbornými kurzy i zážitkovými střelbami pro veřejnost.

Podrobněji viz www.trigonaster.cz

 

CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s.

Spolek se aktivně podílí na koncepci CIVILNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ OBCÍ A MĚST (CIBOOM) a usiluje o legislativní ukotvení spolupráce občanů s ozbrojenými složkami (zejména Policie ČR a obecní policie) a orgány územní samosprávy při zajištění pořádku a bezpečnosti v obcích ČR.

CIVILNÍ STRÁŽ z.s.

Výhledově spolek pracuje na vypracování legislativního rámce spolupráce bezpečnostních spolků se státními institucemi (zejména Ministerstvem vnitra), ale i za současných legislativních podmínek je, v součinnosti s Policií ČR, obecní (městskou) policií nebo orgány územní samosprávy, možná spolupráce v oblastech civilní bezpečnosti a prevence kriminality v obcích.

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search