Projekty

Ve spolupráci s partnery realizuje aliance COOBRA.cz projekty zaměřené zejména na oblasti

 • civilní ochrana obyvatelstva a civilní stráž
 • koncepce civilní bezpečnosti občanů obcí a měst
 • prevence kriminality a ochrana tzv. měkkých cílů
 • bezpečnostní analýza rizik a krizové plány
 • analytické a konzultační služby v oblastech civilní bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana a ochrana tzv. měkkých cílů
 • ochrana před chemickým a radiačním nebezpečím
 • nouzové spojení a varovné systémy
 • a další

ACADEMIA COOBRA

V rámci preventivně výchovné činnosti nabízíme členům branně-bezpečnostních spolků i zájemcům z řad široké veřejnosti odborné akce, kurzy a semináře zajišťované vlastními specialisty i zprostředkovanou formou (ve spolupráci s partnery), zejména v oblastech:

 • civilní ochrana obyvatelstva
 • civilní bezpečnost a ochrana měkkých cílů
 • zvládání a příprava na mimořádné události
 • prostředky individuální ochrany a nouzového přežití
 • bezpečnostní analýza rizik a krizové plány

Bližší informace o náplni nabízených kurzů a školení najdete v kategorii ACADEMIA. Konkrétní termíny a podmínky účasti jsou uvedeny přímo u poskytovatele příslušného kurzu či školení.

CIVILNÍ BEZPEČNOST OBČANŮ OBCÍ A MĚST

Projekt, realizovaný v součinnosti s branně-bezpečnostními spolky, soukromými bezpečnostními službami a dalšími partnery, se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

 • preventivně výchovná činnost v oblastech prevence kriminality a ochrany měkkých cílů
 • spolupráce a součinnost s bezpečnostními složkami a orgány samosprávy při realizaci koncepce CIvilní Bezpečnosti Občanů Obcí a Měst (CIBOOM)
 • realizace civilní ochrany obyvatelstva v obci, pořadatelská a obdobná bezpečnostní činnost v obci zejména na základě bezpečnostní analýzy rizik nebo aktuální bezpečnostní situace
 • provádění civilní stráže v obci při zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, v obci, např. ochrana majetku a osob, ochrana důležitých zdrojů a infrastruktury

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA RIZIK STAROSTŮM (BARIS)

Projekt, realizovaný v součinnosti s partnery, je určen především starostům obcí a hejtmanům (ale i firmám a dalším organizacím) se zaměřením na:

 • zpracování komplexní bezpečnostní analýzy rizik obce (kraje), včetně požárních a povodňových rizik
 • na základě analýzy rizik návrh doporučeného řešení civilní ochrany obyvatelstva v obci a návrh krizových plánů obce
 • podporu vypracování bezpečnostních (operačních) plánů obcí a krajů (jako doplněk k zákonným krizovým plánům)
 • další analytické a konzultační služby pro obce i jiné subjekty v oblastech civilní bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana a ochrana tzv. měkkých cílů
 • prevenci, monitoring a ochranu před chemickým a radiačním nebezpečím

NOUZOVÉ A VAROVNÉ SYSTÉMY (NOVARS)

Projekt, realizovaný v součinnosti dalšími partnery, sdružuje do funkčního celku tři dílčí systémy:

Partneři

Partnerem jsou především právnické osoby (ale i fyzické osoby), spolupracující na příslušném projektu (aktivitě) nebo poskytující spolku finanční (sponzorský) dar či služby na základě smluvního vztahu. Chcete-li se stát naším partnerem, kontaktujte nás na adrese

projekty@coobra.cz

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search