SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR)

V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě, Evropě i České republice byl od 10. března 2018 zprovozněn SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR). Tento systém slouží k informování a varování na události s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky a jejich činnost.

Účelem zavedení systému včasného varování pro potřeby bezpečnosti České republiky je přenos informací o vzniku a vývoji mimořádných situací na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní. Zároveň slouží k aktivaci operačních plánů v rámci krajů a jednotlivých obcí a měst a zahájení činností uvedených v operačních plánech.


Podrobnosti o systému SVAR

Zveřejnění bezpečnostních stavů

SVAR je k dispozici na titulní straně webu, kde je vytvořena barevná stupnice bezpečnostních stavů pro jednotlivé kraje České republiky. Každá barva představuje aktuální bezpečnostní stav v příslušném kraji:

 • (A) hl.m. Praha
 • (S) kr. Středočeský
 • (E) kr. Pardubický
 • (H) kr. Královéhradecký
 • (L) kr. Liberecký
 • (U) kr. Ústecký
 • (K) kr. Karlovarský
 • (P) kr. Plzeňský
 • (C) kr. Jihočeský
 • (J) kr. Vysočina
 • (B) kr. Jihomoravský
 • (M) kr. Olomoucký
 • (Z) kr. Zlínský
 • (T) kr. Moravskoslezský

Bezpečnostní stavy a činnosti

U jednotlivých níže uvedených bezpečnostních stavů je uveden popis ohrožení občanů a popis činnosti v občanském životě.

STUPEŇ 0 – NORMÁLNÍ STAV (zelený)

 • Ohrožení: Nebezpečí nebylo identifikováno, normální stav.
 • Činnosti: Probíhají běžné činnosti v občanském a pracovním životě.

STUPEŇ 1 – STAV POHOTOVOSTI (modrý)

 • Ohrožení: Zvýšené nebezpečí. Situace se komplikuje.
 • Činnosti: Normálně se funguje v rámci občanského života, je prováděna intenzivní příprava na případnou mimořádnou situaci v osobní rovině.

STUPEŇ 2 – STAV VAROVÁNÍ (žlutý)

 • Ohrožení: Akutní nebezpečí. Situace se prudce zhoršuje.
 • Činnosti: Prioritou před normálním občanským životem je příprava na možnost vyhlášení nejvyššího stupně STAVU OHROŽENÍ.

STUPEŇ 3 – STAV OHROŽENÍ (červený)

 • Ohrožení: Mimořádně nebezpečná situace. Situace je velmi kritická, bezprostřední ohrožení na životě nebo zdraví.
 • Činnosti: Všechny aktivity občana a jeho rodiny směřují výhradně k naplnění operačních (krizových) plánů krajů, měst a obcí.

Způsoby aktivace bezpečnostních stavů

FORMA WEBU (webová stránka / mobilní aplikace)

 • Na titulní straně webu či mobilní aplikace, kde je vytvořena barevná stupnice bezpečnostních stavů pro jednotlivé kraje v rámci České republiky.

FORMA SMS (systém COCCINELLA-7)

 • V případě funkčního mobilního spojení zasláním textové zprávy (SMS) zvoleným příjemcům o vyhlášení vyššího stupně bezpečnostních stavů.

FORMA RÁDIOVÉHO SPOJENÍ

 • Na dohodnuté sdílené frekvenci nebo kanálu PMR navázáním spojení se zvolenými příjemci dle pravidel spojení a předání informace o vyhlášení vyššího stupně bezpečnostních stavů.

JINÁ FORMA

 • Při selhání technických prostředků je možné zvolit předání informace o vyhlášení vyššího stupně bezpečnostních stavů jiným, předem dohodnutým, způsobem (např. kurýrem, apod.) zvoleným příjemcům.

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search