Američtí lékaři z první linie v tz. Bílé knize (originál zde) bijí na poplach, že se před námi otevírá nebezpečný syndrom spojený s vakcínami proti COVID-19 na bázi mRNA (např. od firmy Pzizer, Moderna či AstraZeneca), jehož důsledky mohou být horší, než byl objevený syndrom získané ztráty imunity, zkráceně zvaný AIDS, jenž je způsoben virem HIV a byl objeven počátkem 80. let minulého století. Syndrom ADE se může stát mnohem horší událostí, než kterou byl AIDS ve své době. Syndrom ADE (Antibody-Dependent Enhancement) je nově pozorovaný nebezpečný syndrom, který je přímo spojený s vakcínami typu mRNA, které vnáší do lidského těla upravený a deaktivovaný model viru s připojeným replikačním programem, který má za úkol vniknout dovnitř buňky, uzamknout je exkluzivně pro potřeby mRNA viru a zahájit produkci antigenů daného viru. Tyto antigeny se poté z buňky vypustí a imunitní systém na ně má reagovat, zaútočit a nacvičit si jejich likvidaci. Takový je plán. Jenže, američtí lékaři objevili u těchto vakcín nebezpečnou vlastnost, kterou si nyní popíšeme.

Vytvořené antigeny mají nejen schopnost vázat se na virové částice v těle a tím podněcovat imunitní systém k aktivitě a k tréninku, ale jakmile se antigen naváže na virus a vytvoří s ním slabou vazbu (weak bond), tak antigen přestane plnit roli cvičného terče pro imunitní fagocyty a získá naopak schopnost napadnout a vniknout do úplně nové a neobsazené buňky, a to spolu s virem, který je právě na antigen připojen. Tím vzniká něco, čemu američtí lékaři říkají “supervirus”, protože buňky, které dosud byly imunní vůči viru, tedy viry nemohly dovnitř buňky proniknout, se najednou stávají dostupnými a virus připojený k antigenu se jako Trojský kůň dostane dovnitř imunní buňky.

Manuál pro přípravu města a obce na mimořádné události velkého rozsahu

Praktický manuál, jak se připravit a jak postupovat v případě vzniku mimořádné události velkého rozsahu (MUVR), určený zejména pro starosty a krizové manažery měst a obcí, ale také pro každého, kdo se nespoléhá na to, že se o něho při mimořádně velké krizové situaci stát nebo někdo jiný postará.

Manuál je exkluzivně dostupný v

>> ASTER TRADE <<

 

„Den poté“ je název legendárního amerického filmu z roku 1983, kdy napětí mezi USA a SSSR vyvrcholí jadernou válkou. Všechny americké i ruské atomové zbraně jsou odpáleny na svůj let nesoucí zkázu a smrt v podobě smrtícího záření a jedovatého spadu. Nikdo není varován ani připraven. Film na příběhu několika osob v malém městě velmi věrohodně líčil jak samotný průběh jaderných výbuchů, tak následný boj o život po katastrofě, která zatím v lidských dějinách nemá obdoby a snad ani mít nikdy nebude. Těžko hledat realističtější a děsivější film o jaderném běsnění.

Nikdy nevíte, kdy se ocitnete v nouzové situaci. Důležité je zachovat klidnou hlavu a srozumitelně komunikovat. Co když se ale něco stane a vy zrovna netušíte, kde se nacházíte? Zapomeňte na GPSku, v Praze existuje něco mnohem lepšího - Lampový Lokalizační Systém (LLS). Pokud se ocitnete v nouzi, díky této jednoduché vychytávce můžete okamžitě navést složky záchranného systému, aby vás lokalizovaly.

Na každé lampě naleznete malý plechový štítek s šesticiferným kódem. Ten když nadiktujete záchranným složkám (záchrance, hasičům nebo policii), budou vás schopné dokonale lokalizovat s maximální přesností. Zdánlivě náhodný mix čísel má svoje pravidla - první číslo označuje, o jakou městskou část se jedná. Číslo „1“ na začátku tak značí „Prahu 1“, číslo „5“ pak „Prahu 5“ a tak dále.

Systém LLS přitom nefunguje jenom v Praze, využívají ho i další města. V takovém případě je štítek tvořen šesticí znaků, přičemž první dvě písmena zpravidla označují název obce.

Při mimořádných událostech, zejména většího rozsahu, může dojít dříve či později ke zhoršení bezpečnostní situace v obce, v krajním případě i ke zhroucení dosud fungujícího státu, zhroucení struktur řízení a zásobování společnosti. Zavládne anarchie a bezvládí, které bude postupně nahrazováno vládou silnějšího. Začne chaos, teror a války gangů nebo chceme-li, klanů.

V první fázi může dojít k nahromadění velkého množství zoufalých, hladových a ohrožených lidí, kteří se ocitnou v těžké nouzi a bez pomoci, v konfliktu navíc bude také množství raněných, bez dostatečné péče. Z nich se vytvoří chaotické skupinky nebo dav, aby získali okamžité životní potřeby. Budou nepevné a vnitřně konfliktní.

Dále se z nich vyčlení organizované skupiny s pevnou hierarchií – ty budou mít největší šanci na získání životních potřeb a budou tvrdí, bezohlední a asi velmi krutí vůči všem okolo, aby prosadili svou dominanci a zastrašili protivníky. Budou ozbrojeni a budou mít polovojenskou organizaci.

Pro případy náhlého zhoršení bezpečnostní situace v obci, by každá obec měla mít vypracovánu koncepci (plán) zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, prevence kriminality a ochrany tzv. měkkých cílů (občanů), tj. koncepci CIVILNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ, OBCÍ A MĚST (CIBOOM).

Od svého založení celkem zřetelně deklaruje CIVILNÍ STRÁŽ (z.s.) svůj účel vzniku, tj. spolupracovat s bezpečnostními složkami zejména (ale nejen s nimi) při zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích, po vzoru již fungujících obdobných organizacích např. v Izraeli či Maďarsku. Představitelé Civilní stráže nikdy netvrdili, že chtějí nahradit či převzít pravomoci existujících bezpečnostních sborů nebo že je jejich činnost v současnosti nedostatečná. Civilní stráž „pouze“ nabízí těmto složkám (a orgánům územní samosprávy) pomoc v případě mimořádných událostí, kdy může dojít ke zhoršení bezpečnostní situace, a události, které už teď sledujeme v některých zemích v souvislosti s epidemií Covid-19, nasvědčují tomu, že k takovému zhoršení situace může poměrně snadno dojít. Svoji pomoc pochopitelně nabízí v rámci platné legislativy České republiky a (snad logicky) usiluje o právně adekvátní posvěcení své činnosti odpovídajících míst, zejména pak Ministerstva vnitra.

Přesto se velmi rychle objevili různí pamětníci i nepamětníci tzv. starých časů a hned našli souvislosti s institucemi typu Pomocná stráž VB, Lidové milici či dokonce STB. Stranou nezůstal ani, médii hlavního proudu s oblibou vyhledávaný, „expert“ na extrémismus všeho druhu Miroslav Mareš. Pan profesor z Masarykovy univerzity v Brně hned přispěchal se svými obvyklými nálepkami a jako obvykle se nijak nenamáhal svoje dojmy podložit alespoň nějakými argumenty, natož důkazy. Ponechme ale stranou další variace s pojmy „proruský“, „xenofobní“, „extremista“ apod. z úst pana profesora, které zjevně víc, než skutečně erudované expertízy, přináší jen další body v jeho akademické kariéře a ve hře zvané „vědecko-výzkumná činnost vysokých škol“ (a věřte, že vím, o čem mluvím). Podívejme se raději na existující právní normy, na kterých může Civilní stráž a její příslušníci stavět svoji činnost.

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search